Diolch - Thank You

Mae’r prosiect O’r Mynydd i’r Môr wedi gorffen ar ôl cyfnod o ddatblygu i greu'r prosiect newydd Tir Canol. Gallwch ddarllen mwy am y prosiect yma drwy fynd i www.tircanol.cymru. Gallwch hefyd dysgu mwy am y proses cyd-ddylunio a sut wnaeth O’r Mynydd i’r Môr newid ar y wefan yma.

The Summit to Sea project has now finished after a period of development which led to the creation of the new project named Tir Canol. You can read more about this project by visiting it’s new website www.tircanol.cymru. You can also learn more about the co-design process and how Summit to Sea changed on this website.